Nationale Wetenschapsagenda - Het Leidse Tutorprogramma

Opdrachtgever: Universiteit Leiden

Nationale Wetenschapsagenda - Het Leidse Tutorprogramma

Nationale Wetenschapsagenda - Het Leidse Tutorprogramma

Opdrachtgever: Universiteit Leiden


NeuroLabNL - Het belang van hersenonderzoek voor Nederland

NeuroLabNL - Het belang van hersenonderzoek voor Nederland

Opdrachtgever: NeuroLab
NeuroLabNL is dé werkplaats voor hersen-, cognitie- en gedragsonderzoek. Een werkplaats, omdat professionals vanuit Universiteiten, Hogescholen, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samenwerken aan onderzoek en kennisverspreiding over hersenen, cognitie en gedrag.


Open Innovatielab

Open Innovatielab

Opdrachtgever: Technolab